Sexologisk veiledning og inspirasjon

Jeg er utdannet Sexolog fra Sexologiskolen i København (2017) og er i tillegg utdannet vernepleier (2006) med mastergrad i sosialt arbeid (2010) og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (2011). Jeg har i tillegg videreutdanning innen organisasjon og ledelse (2011). 

Jeg har lang erfaring fra arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner både innen psykisk helse, rusomsorg, grunnskole for barn med spesielle behov, psykisk utviklingshemmede og barnevern. Jeg har arbeidet i kommunalt barnevern både på leder og konsulentnivå siden 2009. 

Jeg arbeider under taushetsplikt så alt som deles blir selvsagt mellom oss. Samtalen tar utgangspunkt i der du er, med deg selv eller din partner, og de tema innen seksualitet du ønsker å bli bevisstgjort, videreutvikle, bli kvitt, akseptere, forstå, utforske, arbeide med mm. Jeg arbeider med hele spekteret innenfor seksualitet. Jeg bruker samtalen som verktøy og vi møtes enten på kontoret, hjemme hos deg eller over Skype.Kontakt

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY